18. august 14:00

til 14:30

·

· Udendørs på Willemoes' Plads

Boxed – gadeteater

Forestillingen Boxed, Foto: Karsten Piper

Boxed – en levende skulptur i bybilledet – skabes af publikum og kan observeres af forbipasserende. Det deltagende publikum blive udfordret på samarbejdsevner, kreativitet og individualitet i en sjov oplevelse, som deltagerne bestemmer udfaldet af.
Boxed – en levende skulptur i bybilledet, der skabes af jer, det deltagende publikum!
Gennem instruktioner i høretelefoner bliver I en del af et større koreografisk værk, hvor I skaber formationer, bevæger objekter og former rummet imellem jer. Boxed adresserer og sætter spørgsmålstegn ved de samfundssystemer, vi indgår i – praktisk, socialt, politisk og personligt – og undersøger, hvilke regler og dynamikker det fordrer at indgå. Det deltagende publikum oplever værket indefra, og samtidig kan det observeres af forbipasserende i bybilledet.

Der skabes en foranderlig og mobil skulptur gennem flytning og omarrangering af den grafiske træscenografi. Boxed’s visuelle udtryk formes af dem, der deltager. Hver opførelse vil derfor være unik og afspejle de valg og fortolkninger, det lokale publikum laver. Det deltagende publikum bliver udfordret på samarbejdsevner, kreativitet og individualitet i en sjov oplevelse, som deltagerne bestemmer udfaldet af.

Til slut runder vi af med en forfriskning og tager en snak om, hvad publikum har oplevet, og hvad der skete i gruppen.

Arrangør

Vestfyns Teater

Vestfyns Teater er en forening, der hvert år køber og arrangerer knap 20 professionelle teaterforestillinger, som spilles rundt om i Assens Kommune. Heraf er de tre familieforestillinger. I samarbejde med Assens Kommune sørger vi også for, at eleverne i alle kommunens 3., 6., og 9. klasser ser en teaterforestilling i skoletiden.

Kommende events:

Program

Du kan også opleve:

Skip to content