Oplysning om behandling af persondata

Her kan du læse om hvordan Assens Kommune behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Assens Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Assens Kommune kan kontaktes på tlf. 64 74 74 74 og mail assens@assens.dk.

Husk, at det ikke er sikkert at skrive personlige oplysninger som f.eks. helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger eller dit cpr-nummer i en almindelig e-mail. Du kan skrive sikkert til os via Digital Post på www.borger.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på tlf. 64 74 73 99 eller skriv til DPO.

 

2. Formål med og lovgrundlag for behandlingen

Som kommune kan vi behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at vi kan løse vores opgaver og udføre den nødvendige sagsbehandling.

  • Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1.
  • Lovgrundlaget til at behandle almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller art. 6, stk. 1, litra a ved samtykke.
  • Lovgrundlaget til at behandle følsomme oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f eller art. 9, stk. 2, litra a ved samtykke.
  • Lovgrundlaget til at behandle oplysninger om strafbare forhold er databeskyttelseslovens § 8.
  • Lovgrundlaget til at behandle personnummer er databeskyttelsesloven § 11 og sker alene med henblik på entydig identifikation og journalføring.

Ud over reglerne i databeskyttelsesforordningen gælder der særlige regler om behandling af personoplysninger på specifikke fagområder. Når der er sådanne faglovgivninger sker behandlingen i overensstemmelse hermed.

 

3. Hvor stammer oplysningerne fra?

Som kommune modtager vi personoplysninger fra den enkelte borger, andre borgere, andre myndigheder og registre som for eksempel Det Centrale Personregister.

 

4. Modtagere af personoplysninger

Som led i den aktuelle sagsbehandling kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger. Personoplysningerne vil kun blive videregivet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen eller den specifikke faglovgivning.

Dine personoplysninger kan blive behandlet af vores databehandlere (eksterne leverandører) i henhold til indgået databehandleraftaler. Assens Kommune fører tilsyn med at databehandleren overholder databehandleraftalen efter gældende lovgivning.

I nogle tilfælde videregiver vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger på vores hjemmeside med videre, ved udsendelse af pressemeddelelser, offentliggørelse af politiske dagsordener og ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for sagsbehandlingen og den sag personoplysningerne indgår i. Som kommune er vi underlagt arkiveringsregler som betyder, at vi også er forpligtet til at opbevare personoplysninger efter sagens afslutning. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra sagens afslutning, men på enkelte områder kan der være en kortere eller en længere opbevaringsperiode.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte den afdeling, der behandler sagen. Du må gerne i henvendelsen oplyse hvilken sag eller sagstype, det drejer sig om. Du finder kontaktoplysninger her www.assens.dk/kontakt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få en kopi af oplysningerne samt en række yderligere oplysninger, herunder formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, hvor lang tid vi opbevarer oplysningerne med videre.

 

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er vi underlagt en journaliseringspligt, hvilket betyder, at vi i almindelighed ikke må slette oplysninger, når de først er indgået i en sag. De rigtige oplysninger vil blive tilført sagen, men af hensyn til journaliseringspligten kan vi ikke slette de urigtige oplysninger.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

 

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til begrænsning, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.

 

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til dataportabilitet. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få flyttet dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

7. Vil du klage?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

 

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser.

[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

 

Hvor længe opbevares cookies?

Det er varierende, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den seneste gang, du var inden på hjemmesiden. Efter udløb vil cookies automatisk blive slettet. Du kan se en fuldendt liste nedenfor.

 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på nedenstående link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Skip to content